Sự kỳ diệu của tư duy lớn

/
0 Comments

Cuốn sách không đi sâu vào các vấn đề lý luận trừu tượng như: Tư duy là gì, tư duy lớn là gì, đặc điểm, bản chất của tư duy… Qua những ví dụ gần gũi trong cuộc sống đời thường, tác giả muốn chuyển tải đến độc giả những tư tưởng, nguyên tắc, phương pháp và kế hoạch hành động cụ thể về tư duy lớn nhằm giúp họ “đạt được thành công, hạnh phúc và sự toại nguyện”. 
Bài liên quan